Egidius, waer bestu bleven?

Anoniem (14e eeuw)

​‘Egidius, waer bestu bleven?’ Uit: Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift.
Uitgegeven voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden door K. Heeroma met medewerking van C.W.H. Lindenburg. Eerste deel. Leiden: Brill, 1966.

idee en voordracht: Ramsey Nasr
regie: Shariff Nasr
spel: Reinout Bussemaker

Deel dit gedicht op: